ဂ်င္​းစကပ္​ - မြန်မာ
ဂ်င္​းစကပ္​ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
9,500 Ks