အဆီက်ခါးလွည့္ဝုိင္း - မြန်မာ
အဆီက်ခါးလွည့္ဝုိင္း အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
8,500 Ks
5 in 1 ေျပးစက္ - မြန်မာ
5 in 1 ေျပးစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.50 LKs
Seven Break Gel - မြန်မာ
Seven Break Gel အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, လႈိင္
10,000 Ks
Home Fitness Unit (Sit Up Bench) - မြန်မာ
Home Fitness Unit (Sit Up Bench) အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ဗဟန္း
60,000 Ks
​ေျပးစက္​ - မြန်မာ
​ေျပးစက္​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေျမာက္ဥကၠလာပ
1.50 LKs
ခရီးေဆာင္ေရဇလံု - မြန်မာ
ခရီးေဆာင္ေရဇလံု အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
7,500 Ks
စကိတ္​ဖိနပ္​ - မြန်မာ
စကိတ္​ဖိနပ္​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
50,000 Ks
Smart Balance Wheel - မြန်မာ
Smart Balance Wheel အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
2.00 LKs