စွန်ငှက် - မွနျမာ
စွန်ငှက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
25,000 Ks
ခွေးလှောင်အိမ် - မွနျမာ
ခွေးလှောင်အိမ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, လှိုင်သာယာ
60,000 Ks
Pitbull (Male) - မွနျမာ
Pitbull (Male) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
7.00 LKs
Beagle Puppy - မွနျမာ
Beagle Puppy အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
3.80 LKs
Pomeranian Puppy - မွနျမာ
Pomeranian Puppy အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
8.00 LKs
China Love Birds - မွနျမာ
China Love Birds အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
45,000 Ks
Pit Bull Puppy - မွနျမာ
Pit Bull Puppy အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
6.50 LKs
Pom Puppy - မွနျမာ
Pom Puppy အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
2.70 LKs