2018 Photo Table Calendar - မြန်မာ
2018 Photo Table Calendar ျပည္တြင္းႏွင့္အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား, အလုံ
15,000 Ks
Staff (1) Post @ e-Sport - မြန်မာ
Staff (1) Post @ e-Sport အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူမ်ား, တာေမြ
1.50 LKs
Security Service - မြန်မာ
Security Service ျပည္တြင္းႏွင့္အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား, ဗဟန္း
2.00 LKs
Computer Service - မြန်မာ
Computer Service ျပည္တြင္းႏွင့္အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား, လႈိင္
10,000 Ks