ဂ်ပန္အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
ဂ်ပန္အပ္ခ်ဳပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
80,000 Ks
Haier ေရခဲေသတၱာ - မြန်မာ
Haier ေရခဲေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
1.75 LKs
Panasonic Microwave Oven  - မြန်မာ
Panasonic Microwave Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
1.15 LKs
5KVA မီးစက္  - မြန်မာ
5KVA မီးစက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
3.00 LKs
မီးအားျမႇင့္စက္ - မြန်မာ
မီးအားျမႇင့္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.40 LKs
ေရစိုခံ အခင္း - မြန်မာ
ေရစိုခံ အခင္း အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
10,000 Ks
Tea Cup Set & Coffee Cup Set - မြန်မာ
Tea Cup Set & Coffee Cup Set အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လသာ
21,500 Ks