ငါးခဲပတ္ကင္ - မြန်မာ
ငါးခဲပတ္ကင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေျမာက္ဥကၠလာပ
3,000 Ks
မာလာဟင္း - မြန်မာ
မာလာဟင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, လွည္းတန္း
2,000 Ks
Vitaccino အဆီက် Coffee - မြန်မာ
Vitaccino အဆီက် Coffee စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
8,000 Ks
Blue Label 1L - မြန်မာ
Blue Label 1L စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.90 LKs