ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, သာေကတ
5.00 LKs
Matrix Wireless CCTV Camera - မြန်မာ
Matrix Wireless CCTV Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.20 LKs
Huawei P9 Lite 16GB Black - မြန်မာ
Huawei P9 Lite 16GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
1.65 LKs
Desktop Computer Dual Core - မြန်မာ
Desktop Computer Dual Core ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, လႈိင္
100,000 Ks
MSI Board Quard Core - မြန်မာ
MSI Board Quard Core ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, လႈိင္
1.60 LKs
Samsung Galaxy Note 5 Gold - မြန်မာ
Samsung Galaxy Note 5 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, အလုံ
3.80 LKs
Dell Vostro 3568 Core i3 - မြန်မာ
Dell Vostro 3568 Core i3 ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, ေက်ာက္တံတား
5.20 LKs
iPhone 5s 64GB Silver - မြန်မာ
iPhone 5s 64GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.70 LKs