ဂ်င္​းစကတ္ - မြန်မာ
ဂ်င္​းစကတ္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေက်ာက္တံတား
8,000 Ks
Off Shoulder Top - မြန်မာ
Off Shoulder Top အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
7,500 Ks
စကပ္အတို - မြန်မာ
စကပ္အတို အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
8,500 Ks