အလွေမြးငါးကန္ - မြန်မာ
အလွေမြးငါးကန္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.50 LKs
Flowerhorn Fish (Female) - မြန်မာ
Flowerhorn Fish (Female) အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
15,000 Ks
Rabbits - မြန်မာ
Rabbits အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
30,000 Ks
Blue Base Croos Back Lucky Fish - မြန်မာ
Blue Base Croos Back Lucky Fish အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
4.50 LKs
Shizu Dog - မြန်မာ
Shizu Dog အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.20 LKs
Pom Dog Male - မြန်မာ
Pom Dog Male အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
6.50 LKs
Netherland Dwarf Rabbit  - မြန်မာ
Netherland Dwarf Rabbit အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
40,000 Ks