ေငြေရစက္ - မြန်မာ
ေငြေရစက္ အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.50 LKs
Panasonic Vacuum Cleaner - မြန်မာ
Panasonic Vacuum Cleaner အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ဒဂံုေတာင္ပုိင္း
1.50 LKs
Hikvision CCTV Brand New Camera  - မြန်မာ
Hikvision CCTV Brand New Camera အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ၾကည္႕ၿမင္တိုင္
17,000 Ks
Tiger Electric 5KVA  - မြန်မာ
Tiger Electric 5KVA အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.25 LKs
USB Tower Fan - မြန်မာ
USB Tower Fan အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
9,000 Ks