Roland TD1KV  Drum - မြန်မာ
Roland TD1KV Drum ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
9.45 LKs
Classical Guitar - မြန်မာ
Classical Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, သာေကတ
1.50 LKs
Lead Guitar - မြန်မာ
Lead Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
2.60 LKs
Grass Roots Lead Guitarh - မြန်မာ
Grass Roots Lead Guitarh ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, လႈိင္
2.70 LKs
Tremolo - မြန်မာ
Tremolo ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
2,800 Ks
Yamaki GC-15 Classical Guitar - မြန်မာ
Yamaki GC-15 Classical Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
4.50 LKs
Casio CT 840 - မြန်မာ
Casio CT 840 ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
45,000 Ks