ဂ်ပန္အပ္ခ်ဳပ္စက္ - မြန်မာ
ဂ်ပန္အပ္ခ်ဳပ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
80,000 Ks
Haier ေရခဲေသတၱာ - မြန်မာ
Haier ေရခဲေသတၱာ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
1.75 LKs
ကၽြန္းစာပြဲ - မြန်မာ
ကၽြန္းစာပြဲ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ရန္ကုန္
60,000 Ks
Panasonic Microwave Oven  - မြန်မာ
Panasonic Microwave Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မရမ္းကုန္း
1.15 LKs