အိတ်ပိတ်စက် - မွနျမာ
အိတ်ပိတ်စက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
4,500 Ks
Chigo Air-Con - မွနျမာ
Chigo Air-Con အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
3.50 LKs
ဇလုံထည့်ခြင်း - မွနျမာ
ဇလုံထည့်ခြင်း အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
5,000 Ks
ပန်းကန်တင်စင် - မွနျမာ
ပန်းကန်တင်စင် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
15,000 Ks
Refrigerator Drawers - မွနျမာ
Refrigerator Drawers အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
4,500 Ks
Sewing Machine - မွနျမာ
Sewing Machine အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
75,000 Ks
ရေပူ ရေအေးခွက် - မွနျမာ
ရေပူ ရေအေးခွက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
4,000 Ks
DC to AC Inverter - မွနျမာ
DC to AC Inverter အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ရွှေပြည်သာ
20,000 Ks