ဂဏန္းဟင္းလ်ာမ်ား - မြန်မာ
ဂဏန္းဟင္းလ်ာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
7,000 Ks
ေခ်ာကလက္ကိတ္ - မြန်မာ
ေခ်ာကလက္ကိတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
5,000 Ks
Cheese Cake - မြန်မာ
Cheese Cake စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
10,000 Ks
ငါးသံပုရာေပါင္း - မြန်မာ
ငါးသံပုရာေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
2,000 Ks
ျပည္ၾကီးငါး - မြန်မာ
ျပည္ၾကီးငါး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
18,000 Ks
Manuka Honey - မြန်မာ
Manuka Honey စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
100,000 Ks