ဇာအက်ႌ - မြန်မာ
ဇာအက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
7,500 Ks
ေ၀ဖာဝမ္းဆက္ - မြန်မာ
ေ၀ဖာဝမ္းဆက္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
7,000 Ks
လက္ျပတ္ဂါဝန္ - မြန်မာ
လက္ျပတ္ဂါဝန္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
5,000 Ks