ပိုးပါတိတ္ - မြန်မာ
ပိုးပါတိတ္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
13,500 Ks
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ - မြန်မာ
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
16,500 Ks
Couple Dress - မြန်မာ
Couple Dress အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မဂၤလာဒံု
17,000 Ks