ပုဝါအရွည္ - မြန်မာ
ပုဝါအရွည္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
8,000 Ks