ခ်ိတ္အျပည့္ - မြန်မာ
ခ်ိတ္အျပည့္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
3,800 Ks
ဂ်င္​းသား Army - မြန်မာ
ဂ်င္​းသား Army အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, မႏၱေလး
8,300 Ks