ခ်ိတ္အျပည့္ - မြန်မာ
ခ်ိတ္အျပည့္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
3,800 Ks