အစင္းဂါဝန္ - မြန်မာ
အစင္းဂါဝန္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
10,500 Ks
အေပၚထပ္အက်ႌ - မြန်မာ
အေပၚထပ္အက်ႌ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
1,900 Ks
ေဝဖာဂါဝန္ - မြန်မာ
ေဝဖာဂါဝန္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
5,300 Ks