LCCI Class - မြန်မာ
LCCI Class ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သင္တန္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
70,000 Ks
Daw Lwin Lwin LCCI Course - မြန်မာ
Daw Lwin Lwin LCCI Course ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သင္တန္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
70,000 Ks
HR Trainer for Two days Course - မြန်မာ
HR Trainer for Two days Course ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သင္တန္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
3,800 Ks
Amigurumi Crochet Handmade Crafts - မြန်မာ
Amigurumi Crochet Handmade Crafts ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သင္တန္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
15,000 Ks