ဆုိင္ကယ္ - မြန်မာ
ဆုိင္ကယ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, ေတာင္ႀကီး
6.00 LKs
ကၽြန္းဆက္တီ - မြန်မာ
ကၽြန္းဆက္တီ ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ႀကီး
3.00 LKs
2016 Yamaha M-Slaz Motorbike - မြန်မာ
2016 Yamaha M-Slaz Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, ေတာင္ႀကီး
28.00 LKs
2000 BMW 318 i - မြန်မာ
2000 BMW 318 i ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေတာင္ႀကီး
160.00 LKs
တုတ္ေကာက္ - မြန်မာ
တုတ္ေကာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား, ေတာင္ႀကီး
8,000 Ks