LG Washing Machine - မွနျမာ
LG Washing Machine အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, တာမွေ
90,000 Ks
Samsung Single Door Refrigerator - မွနျမာ
Samsung Single Door Refrigerator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, တာမွေ
1.30 LKs
Washing Machine - မွနျမာ
Washing Machine အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, တာမွေ
40,000 Ks
Water Heater - မွနျမာ
Water Heater အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, တာမွေ
98,000 Ks
Shinco Split Type Air-Con - မွနျမာ
Shinco Split Type Air-Con အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, တာမွေ
1.40 LKs