Textiles Garment Clothing - မြန်မာ
Textiles Garment Clothing လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
999 Ks
Clothing Fabric - မြန်မာ
Clothing Fabric လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
4,500 Ks
Vietnam Textiles Fabric - မြန်မာ
Vietnam Textiles Fabric လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
5,000 Ks
ကဏန္းဟင္း - မြန်မာ
ကဏန္းဟင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, တာေမြ
7,000 Ks
Epson L210 Colour Printer - မြန်မာ
Epson L210 Colour Printer စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, တာေမြ
65,000 Ks
Ananda Steel Company - မြန်မာ
Ananda Steel Company လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, တာေမြ
7,000 Ks