အဆီခ်ခါးပတ္ - မြန်မာ
အဆီခ်ခါးပတ္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, လႈိင္
2.00 LKs
X-fit 23 in 1 Fitness Machine - မြန်မာ
X-fit 23 in 1 Fitness Machine အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ပဲခူး
65,000 Ks
အားကစားဖိနပ္​ - မြန်မာ
အားကစားဖိနပ္​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
10,000 Ks
5 in 1 Fitness Supine Board  - မြန်မာ
5 in 1 Fitness Supine Board အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
52,000 Ks
Folding Home Exercise Bike - မြန်မာ
Folding Home Exercise Bike အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
100,000 Ks
Upright Exercise Bike - မြန်မာ
Upright Exercise Bike အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.65 LKs