ခါးခ်ိတ္ကြင္း - မြန်မာ
ခါးခ်ိတ္ကြင္း အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ဗဟန္း
500 Ks
Iron Gym - မြန်မာ
Iron Gym အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, အလုံ
15,000 Ks
3 Roller For Biker - မြန်မာ
3 Roller For Biker အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
60,000 Ks
ရြက္ဖ်င္တဲ - မြန်မာ
ရြက္ဖ်င္တဲ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေတာင္ငူ
20,500 Ks
Orbi Trac Stepper - မြန်မာ
Orbi Trac Stepper အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, လႈိင္သာယာ
1.60 LKs
ေဘာလံုးအက်ီၤ ၤ - မြန်မာ
ေဘာလံုးအက်ီၤ ၤ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
5,000 Ks