မန္ယူအက်ႌ - မြန်မာ
မန္ယူအက်ႌ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
7,000 Ks
၀ိတ္မစက္ - မြန်မာ
၀ိတ္မစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
4.50 LKs
ေျပးစက္ - မြန်မာ
ေျပးစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
6.50 LKs
အိပ္ထမတင္ ဆြဲစက္ - မြန်မာ
အိပ္ထမတင္ ဆြဲစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္
6,000 Ks
Adjustable Sit-Up Exercise Bench  - မြန်မာ
Adjustable Sit-Up Exercise Bench အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
60,000 Ks
စက္ဘီးနင္းစက္ - မြန်မာ
စက္ဘီးနင္းစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ဗဟန္း
75,000 Ks