အဆီက်ခါးလွည့္ဝုိင္း - မြန်မာ
အဆီက်ခါးလွည့္ဝုိင္း အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
8,500 Ks
5 in 1 ေျပးစက္ - မြန်မာ
5 in 1 ေျပးစက္ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.50 LKs
Skechers Shoes - မြန်မာ
Skechers Shoes အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
50,000 Ks
Seven Break Gel - မြန်မာ
Seven Break Gel အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, လႈိင္
10,000 Ks
Nike Mercurial CR7 Soccer Boot ​ - မြန်မာ
Nike Mercurial CR7 Soccer Boot ​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ခ်မ္းၿမသာစည္
2.00 LKs
Home Fitness Unit (Sit Up Bench) - မြန်မာ
Home Fitness Unit (Sit Up Bench) အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ဗဟန္း
60,000 Ks
​ေျပးစက္​ - မြန်မာ
​ေျပးစက္​ အားကစား၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္မ်ား, ေျမာက္ဥကၠလာပ
1.50 LKs