Meizu M5 Note Grey - မြန်မာ
Meizu M5 Note Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
1.50 LKs
Mi-max 2 - မြန်မာ
Mi-max 2 စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
2.15 LKs
Samsung Galaxy Note 3 Black - မြန်မာ
Samsung Galaxy Note 3 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
1.10 LKs
Huawei GR5 - မြန်မာ
Huawei GR5 စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
1.10 LKs
Xiaomi Mi 4x - မြန်မာ
Xiaomi Mi 4x စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
100,000 Ks
iPhone 6 Plus 64GB Gold - မြန်မာ
iPhone 6 Plus 64GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
2.50 LKs
Samsung Galaxy Core 2 Black - မြန်မာ
Samsung Galaxy Core 2 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
60,000 Ks