iPhone 6 64GB Gold - မြန်မာ
iPhone 6 64GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
5.50 LKs
Sony Xperia Z Ultra Black - မြန်မာ
Sony Xperia Z Ultra Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
1.30 LKs
Sony Xperia Z3 Plus 32GB Black - မြန်မာ
Sony Xperia Z3 Plus 32GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.00 LKs
Sony Xperia Z5 32GB Green - မြန်မာ
Sony Xperia Z5 32GB Green စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4.20 LKs
Sony Xperia T2 Ultra Black - မြန်မာ
Sony Xperia T2 Ultra Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.70 LKs
Sony Xperia C4 16GB Green - မြန်မာ
Sony Xperia C4 16GB Green စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.00 LKs
Sony Xperia C5 Ultra Black - မြန်မာ
Sony Xperia C5 Ultra Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.50 LKs
Sony Xperia Z5 Premium Gold - မြန်မာ
Sony Xperia Z5 Premium Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
4.50 LKs
Sony Xperia Z Ultra 16GB White - မြန်မာ
Sony Xperia Z Ultra 16GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.25 LKs