Oppo F1s Rose Gold - မြန်မာ
Oppo F1s Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.80 LKs
Oppo F1s Gold - မြန်မာ
Oppo F1s Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.60 LKs
Oppo F5 Youth 32GB Gold - မြန်မာ
Oppo F5 Youth 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.70 LKs
Oppo F1S 32GB Rose Gold - မြန်မာ
Oppo F1S 32GB Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.80 LKs
Oppo F3 Plus Gold - မြန်မာ
Oppo F3 Plus Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.50 LKs
Oppo F1s Gold - မြန်မာ
Oppo F1s Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.60 LKs
Oppo F5 Youth 32GB Gold - မြန်မာ
Oppo F5 Youth 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.75 LKs
Oppo Mirror 3 White - မြန်မာ
Oppo Mirror 3 White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, တာေမြ
63,000 Ks