iPhone 5s 32GB Gold - မြန်မာ
iPhone 5s 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.95 LKs
Meizu M3 Note 16GB Silver - မြန်မာ
Meizu M3 Note 16GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.20 LKs
Meizu M3 Max 64GB Black - မြန်မာ
Meizu M3 Max 64GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.30 LKs
Meizu M5 32GB Black - မြန်မာ
Meizu M5 32GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
1.55 LKs
Meizu M3 Note 32GB Silver - မြန်မာ
Meizu M3 Note 32GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
1.45 LKs
Meizu MX 6 Gold - မြန်မာ
Meizu MX 6 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.70 LKs
Meizu MX6 64GB Gold - မြန်မာ
Meizu MX6 64GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.60 LKs
Meizu Pro 6 32GB Black - မြန်မာ
Meizu Pro 6 32GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
2.90 LKs
Meizu U20 32GB Pink - မြန်မာ
Meizu U20 32GB Pink စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.85 LKs