Meizu M5s 32GB Gray - မြန်မာ
Meizu M5s 32GB Gray စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
1.40 LKs
Meizu Pro 7 64GB Red - မြန်မာ
Meizu Pro 7 64GB Red စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
3.50 LKs
Meizu U20 16GB White - မြန်မာ
Meizu U20 16GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.30 LKs
Meizu M5 16GB Black - မြန်မာ
Meizu M5 16GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
65,000 Ks
Meizu M5s 32GB Grey - မြန်မာ
Meizu M5s 32GB Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.50 LKs
Meizu U20 Rose Gold - မြန်မာ
Meizu U20 Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.55 LKs
Meizu M3s 32GB Grey - မြန်မာ
Meizu M3s 32GB Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပုဇြန္ေတာင္
1.10 LKs
Meizu M3 Note 32GB White - မြန်မာ
Meizu M3 Note 32GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ရန္ကုန္
1.30 LKs