Meizu M3 Note Gold - မွနျမာ
Meizu M3 Note Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ရန်ကုန်
1.25 LKs
Meizu Pro 6 32GB Gold - မွနျမာ
Meizu Pro 6 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ရန်ကုန်
2.45 LKs
Meizu M5s 32GB Grey - မွနျမာ
Meizu M5s 32GB Grey စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကျောက်တံတား
1.60 LKs
Meizu M3 Note 32GB Gold - မွနျမာ
Meizu M3 Note 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကျောက်တံတား
1.50 LKs
Meizu M5 Note 32GB Grey - မွနျမာ
Meizu M5 Note 32GB Grey စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကျောက်တံတား
1.80 LKs
Meizu MX6 32GB Gold - မွနျမာ
Meizu MX6 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကျောက်တံတား
2.30 LKs
Meizu M2 Note 16GB White - မွနျမာ
Meizu M2 Note 16GB White စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ရန်ကုန်
1.05 LKs
Meizu M3 Note 32GB Gold - မွနျမာ
Meizu M3 Note 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ရန်ကုန်
1.35 LKs