Instant Mala Hot Pot(မီးမလို) - မြန်မာ
Instant Mala Hot Pot(မီးမလို) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
9,500 Ks
ဂဏန္းခြက္ေၾကာ္ - မြန်မာ
ဂဏန္းခြက္ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1,400 Ks
Blue Label 1L - မြန်မာ
Blue Label 1L စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
1.90 LKs
ပလတ္စတစ္ေလာင္းစက္ - မြန်မာ
ပလတ္စတစ္ေလာင္းစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
80,000 Ks
ဓါးစက္ - မြန်မာ
ဓါးစက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား, စမ္းေခ်ာင္း
100,000 Ks