Sales Supervisor (1) Post

Sales Supervisor (1) Post	 - မြန်မာ
  • Sales Supervisor (1) Post	 - မြန်မာ

- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ Sales&Marketing Certificateရရွိထားလွ်င္ ပို၍သင့္ေတာ္သည္။
- အသက္(၂၅)ႏွစ္မွ (၃၇)ႏွစ္အထိ။
- Microsoft Office Excelအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
- Sales&Marketing Fieldတြင္ အေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး(၄)ႏွစ္ရွိရမည္။
- ေရသန္႔ႏွင့္အခ်ိဳရည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းတြင္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးမည္။
- ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္ရမည္။
- Customer Relationship Managementကို ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္စြာသိရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
- Targetထိေအာင္ ေရာင္းႏိုင္ရမည္။
- Customerမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
- အလုပ္ခ်ိန္(နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ/ Sunday Off/ Gazette Off)

ေရာင္းသူ: samparoo

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။