ဂက္စ္အိုး - မြန်မာ
ဂက္စ္အိုး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မံုရြာ
50,000 Ks
2005 Toyota Hiace - မြန်မာ
2005 Toyota Hiace ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, မံုရြာ
205.00 LKs
Yamaha FZ Motorbike - မြန်မာ
Yamaha FZ Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, မံုရြာ
9.00 LKs
2015 Yamaha FZ Motorbike - မြန်မာ
2015 Yamaha FZ Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, မံုရြာ
15.50 LKs
Sony Camera - မြန်မာ
Sony Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, မံုရြာ
65,000 Ks
iPhone 6 64GB Gold - မြန်မာ
iPhone 6 64GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
1.80 LKs
2014 Yamaha FZ Motorbike - မြန်မာ
2014 Yamaha FZ Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, မံုရြာ
11.20 LKs
Lenovo G470 Core i5 - မြန်မာ
Lenovo G470 Core i5 ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္လက္(ပ္)ေတာ့မ်ား, မံုရြာ
2.65 LKs