Korea King ေရသန္ ့စက္ - မြန်မာ
Korea King ေရသန္ ့စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, လွည္းတန္း
25,000 Ks
Yamabisi Generator - မြန်မာ
Yamabisi Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပုသိမ္
90,000 Ks