2008 Daihatsu Hijet - မွနျမာ
2008 Daihatsu Hijet ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, ပန်းဘဲတန်း
81.00 LKs
2003 Isuzu Truck 17' - မွနျမာ
2003 Isuzu Truck 17' ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, ပန်းဘဲတန်း
145.00 LKs
2006 Mazda Titan  - မွနျမာ
2006 Mazda Titan ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, ပန်းဘဲတန်း
95.00 LKs
2005 Nissan Clipper Pick Up - မွနျမာ
2005 Nissan Clipper Pick Up ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, ပန်းဘဲတန်း
70.00 LKs