Meizu  M6 Note 64GB Black - မြန်မာ
Meizu M6 Note 64GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.85 LKs
Meizu M3 Note 32GB Silver - မြန်မာ
Meizu M3 Note 32GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.05 LKs
Meizu Pro 7 Gold - မြန်မာ
Meizu Pro 7 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
3.30 LKs
Meizu Pro 7 Black - မြန်မာ
Meizu Pro 7 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
4.00 LKs
Meizu M5 Note 32GB Silver - မြန်မာ
Meizu M5 Note 32GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.65 LKs
Meizu Mi Note 4 64GB Silver - မြန်မာ
Meizu Mi Note 4 64GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.60 LKs
Meizu Mi Note 4X 64GB Rose Gold - မြန်မာ
Meizu Mi Note 4X 64GB Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.75 LKs
Meizu Mi Max 64GB Silver - မြန်မာ
Meizu Mi Max 64GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.60 LKs