iPhone 7 128GB Gold - မြန်မာ
iPhone 7 128GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
8.80 LKs
Xiaomi Mi Note 2 128GB  - မြန်မာ
Xiaomi Mi Note 2 128GB စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
6.00 LKs
LG G4 Leather Brown - မြန်မာ
LG G4 Leather Brown စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.40 LKs
Samsung Galaxy Grand Neo Plus White - မြန်မာ
Samsung Galaxy Grand Neo Plus White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
85,000 Ks
Xiaomi Mi 5 64GB White - မြန်မာ
Xiaomi Mi 5 64GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.70 LKs
Vivo Y55 Gold - မြန်မာ
Vivo Y55 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.40 LKs
Oppo F1s Gold - မြန်မာ
Oppo F1s Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.30 LKs
iPhone 5s 32GB Space Grey - မြန်မာ
iPhone 5s 32GB Space Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.70 LKs
HTC E9 Plus 32GB Rose Gold - မြန်မာ
HTC E9 Plus 32GB Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.30 LKs