iPhone 6 64GB Gold - မြန်မာ
iPhone 6 64GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
4.50 LKs
Huawei Y6 ll Gold  - မြန်မာ
Huawei Y6 ll Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.20 LKs
Huawei G629 White  - မြန်မာ
Huawei G629 White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
95,000 Ks
Huawei Y6 Black  - မြန်မာ
Huawei Y6 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
95,000 Ks
Samsung Galaxy Mega 32GB White - မြန်မာ
Samsung Galaxy Mega 32GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.35 LKs
Samsung Galaxy A5 Sky Blue (2017) - မြန်မာ
Samsung Galaxy A5 Sky Blue (2017) စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
3.75 LKs
Xiaomi Redmi 4A 16GB Gold - မြန်မာ
Xiaomi Redmi 4A 16GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
90,000 Ks
Xiaomi Mi Max 64GB Silver - မြန်မာ
Xiaomi Mi Max 64GB Silver စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.25 LKs
Xiaomi Mi Max 32GB Gold - မြန်မာ
Xiaomi Mi Max 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.95 LKs