Oppo F3 Gold - မြန်မာ
Oppo F3 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
2.30 LKs
Meizu M5 Note 16GB Grey - မြန်မာ
Meizu M5 Note 16GB Grey စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.50 LKs
Sony Xperia Z5 Premium Pink - မြန်မာ
Sony Xperia Z5 Premium Pink စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
3.30 LKs
One Plus 3 64GB Graphite Black - မြန်မာ
One Plus 3 64GB Graphite Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
3.10 LKs
iPhone 4s 16GB White - မြန်မာ
iPhone 4s 16GB White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
70,000 Ks
iPhone 5 64GB Black - မြန်မာ
iPhone 5 64GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.40 LKs
iPhone 5c 16GB Green - မြန်မာ
iPhone 5c 16GB Green စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.30 LKs
iPhone 5c 32GB Blue - မြန်မာ
iPhone 5c 32GB Blue စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.50 LKs