အလွ မ်က္မွန္ - မြန်မာ
အလွ မ်က္မွန္ အျခားဖက္ရွင္ႏွင့္အလွအပပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
4,500 Ks