National Refrigerator 5 Doors - မြန်မာ
National Refrigerator 5 Doors အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
3.30 LKs
Sharp Refrigerator - မြန်မာ
Sharp Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
5.50 LKs
Samsung Aircon 1.5hp - မြန်မာ
Samsung Aircon 1.5hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
75,000 Ks
Philips Juicer HL7705 - မြန်မာ
Philips Juicer HL7705 အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.10 LKs