Air Cooler - မြန်မာ
Air Cooler အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
95,000 Ks
Philips Air Fryer - မြန်မာ
Philips Air Fryer အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.80 LKs
Electric ေရေႏြးအိုး - မြန်မာ
Electric ေရေႏြးအိုး အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
50,000 Ks
Samsung Aircon 1.5hp - မြန်မာ
Samsung Aircon 1.5hp အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
75,000 Ks
Philips Juicer HL7705 - မြန်မာ
Philips Juicer HL7705 အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ပန္းဘဲတန္း
1.10 LKs