လွုပ္ပုခက္ - မြန်မာ
လွုပ္ပုခက္ ကေလးအဝတ္အထည္မ်ား, ရန္ကုန္
27,000 Ks