ရေတိုင်ကီ - မွနျမာ
ရေတိုင်ကီ အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းများ, လှိုင်သာယာ
1.90 LKs
သံပီပါ  - မွနျမာ
သံပီပါ အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းများ, လှိုင်သာယာ
16,000 Ks
ဆုံလည်စင် - မွနျမာ
ဆုံလည်စင် အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
18,000 Ks
ထီး - မွနျမာ
ထီး အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းများ, ဗဟန်း
70,000 Ks
Electric Blanket - မွနျမာ
Electric Blanket အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းများ, ရန်ကုန်
38,000 Ks