Office Assistant (1) Post

Office Assistant (1) Post - မြန်မာ
  • Office Assistant (1) Post - မြန်မာ

Office Assistant (က်ား) တစ္ဦး အလုိရွိသည္။ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။
၁။ Computer အနဲငယ္အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
၂။ Telephone Manner အထူးေကာင္းမြန္၍ စကားေျပာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ ေျပျပစ္ရမည္။
၃။ ရုံးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပင္သြားလာႏုိင္ရမည္။ (ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္း)
၄။ ရုံးတြင္းေတာက္တိုမရ အနဲငယ္လုပ္ရမည္။
၅။ Technical Support Call မ်ားေျဖၾကားရမည္။ (Training ေပးမည္)
၆။ Quick Learner ျဖစ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ IT ႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္စြာေလ့လာသင္ယူႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၇။ အသက္ (၁၉) မွ (၂၈) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
၈။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္ ့သန္ ့ခ်က္မရွိ။
၉။ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ရမည္။
၁၀။ ရုံးခ်ိန္ 9AM to 5:30PM (Mon ~ Fri), 9AM to 12:30PM (Saturday)။ လကုန္အပတ္ Saturday ပိတ္သည္။
၁၁။ ရုံးေနရာ MICT Park လိႈင္ျမိဳ႕နယ္
** အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္လုိသူသာ ေလွ်ာက္ထားပါ **
ၾကိဳးစားလွ်င္ၾကိဳးစားသလို လစာတိုးေပးမည္ )
အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ား NetScriper Co., Ltd, Room-605, Building-14, MICT Park, Hlaing Tsp သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ CV ေပးျခင္း ( သုိ႔ ) [email protected] သုိ႔ CV attach လုပ္၍ email ျဖင့္လည္း ေပးပုိ႔ျခင္း ( သုိ႔ ) Viber မွ သုိ႔ CV attach လုပ္၍ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္

ေရာင္းသူ: Owner

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။