Japan Hardisk - မြန်မာ
Japan Hardisk လက္ကားေရာင္းခ်မႈမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
10,000 Ks
Canon 60D Camera - မြန်မာ
Canon 60D Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ေနျပည္ေတာ္
5.40 LKs
Canon 18-135mm Camera Lens - မြန်မာ
Canon 18-135mm Camera Lens ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ေနျပည္ေတာ္
2.50 LKs
Canon 1100D Camera - မြန်မာ
Canon 1100D Camera ကင္မရာႏွင့္ရုပ္သံမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ား, ေနျပည္ေတာ္
2.60 LKs
HP Deskjet GT 5820 Colour Printer - မြန်မာ
HP Deskjet GT 5820 Colour Printer ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.50 LKs
PlayStation 3 250GB White - မြန်မာ
PlayStation 3 250GB White ဂိမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
3.50 LKs
Speed Motorbike - မြန်မာ
Speed Motorbike ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္စကူတာမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
7.00 LKs
2008 Honda Fit - မြန်မာ
2008 Honda Fit ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
145.00 LKs