Alexander Christie Watch - မွနျမာ
Alexander Christie Watch လက်ဝတ်ရတနာနှင့်နာရီများ, စမ်းချောင်း
50,000 Ks
Me's Jacket - မွနျမာ
Me's Jacket အမျိုးသားအဝတ်အထည်များ, နေပြည်တော်
15,000 Ks
Shoes - မွနျမာ
Shoes အမျိုးသမီးစီးဖိနပ်များ, နေပြည်တော်
11,000 Ks
2017 China CBF Motorbike - မွနျမာ
2017 China CBF Motorbike မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စကူတာများ, နေပြည်တော်
13.00 LKs
2016 Toyomax MSX Motorbike - မွနျမာ
2016 Toyomax MSX Motorbike မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စကူတာများ, နေပြည်တော်
5.70 LKs
2007 Suzuki Carry - မွနျမာ
2007 Suzuki Carry ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, နေပြည်တော်
85.00 LKs
2005 Daihatsu Hijet Truck - မွနျမာ
2005 Daihatsu Hijet Truck ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, နေပြည်တော်
80.00 LKs
2007 Hyundai  - မွနျမာ
2007 Hyundai ကုန်ကားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်များ, နေပြည်တော်
85.00 LKs