အဝတ္​ျခင္​း - မြန်မာ
အဝတ္​ျခင္​း ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
3,500 Ks
အသားႀကိတ္​စက္​ - မြန်မာ
အသားႀကိတ္​စက္​ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
12,000 Ks
ကေလး ပုခက္ - မြန်မာ
ကေလး ပုခက္ အရုပ္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
70,000 Ks
Hitachi Vacuum Cleaner 2000W - မြန်မာ
Hitachi Vacuum Cleaner 2000W အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.17 LKs
Beko Washing Machine - မြန်မာ
Beko Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
3.50 LKs
Samsung 2 Doors Refrigerator  - မြန်မာ
Samsung 2 Doors Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
5.99 LKs
ELBA Water Dispenser - မြန်မာ
ELBA Water Dispenser အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
40,000 Ks