ကူခ်င္းစပ္ၾကက္ - မြန်မာ
ကူခ်င္းစပ္ၾကက္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, က်ိဳက္ထို
35,000 Ks
JCGV Mawlamyine	 - 3 Girls - မြန်မာ
JCGV Mawlamyine - 3 Girls ခရီးသြားျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား, ေမာ္လၿမိဳင္
0 Ks
ေဗ်ာက္ၾကက္ - မြန်မာ
ေဗ်ာက္ၾကက္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, က်ိဳက္ထို
30,000 Ks
တညင္ၾကက္ - မြန်မာ
တညင္ၾကက္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား, က်ိဳက္ထို
55,000 Ks