2005 Mitsubishi Fuso - မြန်မာ
2005 Mitsubishi Fuso ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ျပည္ၾကီးတံခြန္
450.00 LKs
Truck - မြန်မာ
Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ေနျပည္ေတာ္
33.00 LKs
2016 Faw Truck - မြန်မာ
2016 Faw Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, အမရပူရ
716.00 LKs
2006 Diahatsu Hijet - မြန်မာ
2006 Diahatsu Hijet ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
77.00 LKs
2006 Isuzu Elf - မြန်မာ
2006 Isuzu Elf ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
150.00 LKs
2006 Toyota Dyna - မြန်မာ
2006 Toyota Dyna ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, ေညာင္ဦး
180.00 LKs
2009 Daihatsu Hijet Truck - မြန်မာ
2009 Daihatsu Hijet Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
82.00 LKs
2005 Suzuki Truck - မြန်မာ
2005 Suzuki Truck ကုန္ကားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္သံုးယာဥ္မ်ား, မႏၱေလး
69.00 LKs