19
19" LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, ေအာင္ေၿမသာဇံ
45,000 Ks
19
19" LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, ခ်မ္းၿမသာစည္
41,000 Ks
24
24" Hisense LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, ေနျပည္ေတာ္
20,000 Ks
19
19" Soneer TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, မႏၱေလး
35,000 Ks
19
19" LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, ေအာင္ေၿမသာဇံ
45,000 Ks
32
32" Sharp TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, မႏၱေလး
1.45 LKs
40
40" Sharp LED TV တီဗီြႏွင့္ဗီြဒီယို, မႏၱေလး
2.40 LKs