ဂစ္တာ - မြန်မာ
ဂစ္တာ ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
60,000 Ks
MK-900 Keyboard - မြန်မာ
MK-900 Keyboard ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.50 LKs
Caravan Music Guitar - မြန်မာ
Caravan Music Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
80,000 Ks
Boston GX40 Guitar Amplifier - မြန်မာ
Boston GX40 Guitar Amplifier ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
1.20 LKs
Casio LK88CD Keyboard - မြန်မာ
Casio LK88CD Keyboard ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
1.50 LKs
Guitar - မြန်မာ
Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
20,000 Ks
Yamaha F310 Acoustic Guitar - မြန်မာ
Yamaha F310 Acoustic Guitar ဂီတတူရိယာပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
100,000 Ks