မုန့္ဖုတ္စက္ - မြန်မာ
မုန့္ဖုတ္စက္ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ၿပင္ဦးလြင္
16.00 LKs
အသားႀကိတ္​စက္​ - မြန်မာ
အသားႀကိတ္​စက္​ အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ေနျပည္ေတာ္
12,000 Ks
LG Refrigerator - မြန်မာ
LG Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မဟာေအာင္ေၿမ
1.20 LKs
Corolla CL-3900 Generator - မြန်မာ
Corolla CL-3900 Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ခ်မ္းေအးသာဇံ
2.70 LKs
Daewoo Air-Con 1 HP - မြန်မာ
Daewoo Air-Con 1 HP အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
1.25 LKs
Vernica Touch Screen Oven - မြန်မာ
Vernica Touch Screen Oven အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
20,000 Ks
Samsung One Door Refrigerator - မြန်မာ
Samsung One Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, မႏၱေလး
1.50 LKs